سايت سازمان آموزش و پرورش شهر تهران
دبیرستان پسرانه نمونه دولتی سپاهان

مدارس سما تهران

دبيرستان آبسال

دبيرستان علم و فرهنگ

دبستان دخترانه هاجر

دبیرستان دخترانه فجر

هنرستان فنی و حرفه ای خواجه نصیر (پسرانه)- اسلامشهر

دبيرستان شریف منطقه 14
دبیرستان مقدم سامان
دبيرستان شهيد دكتر بهشتي
دبيرستان غيرانتفاعي مفيد
دبيرستان غیر انتفاعی فلسفی
مركز پيش دانشگاهي دخترانه ي حكمت يك
مجتمع آموزشی غیرانتفاعی دخترانه فرشته
دبيرستان مرکز توسعه صادرات ايران
دبيرستان مطهري
دبيرستان نور
دبيرستان تزکيه منطقه 2
دبيرستان دين پرور
دبيرستان  مبتکران
دبيرستان 22 بهمن
مرکز پيش دانشگاهي شهيد بهشتي منطقه 11
دبيرستان دكتر علي شريعتي
دبيرستان دکتر علي شريعتي منطقه 2
دبيرستان البرز نو منطقه 6
دبيرستان پسرانه توحيد
مجتمع آموزشي شهيد رجايي (شاهد)منطقه 5

راهنمايي تربيت

دبيرستان هاني منطقه 15 

پيش دانشگاهي کمال

مدارس شهر ايذه

مدارس غيرانتفاعي استان آذربايجان شرقي

دبيرستان هاجر

مرکز پيش دانشگاهي ملا صدرا

دبيرستان آبسال

دبيرستان شهادت

دبيرستان و پيش دانشگاهي نمونه بشري

دبيرستان نمونه فرهنگ

راهنمايي عدل

دبيرستان نور قائم منطقه 2

دبيرستان کاردانش نور

مجتمع آموزشي شهيد مهدوي

هنرستان کارو دانش 17 شهريور

دبيرستان دخترانه خرد

دبیرستان شهید مهاجر ایروانی

هنرستان حرفه اي کوثر

هنرستان اميدان امام

هنرستان کار دانش حضرت قائم منطقه 18

مجتمع آموزشي غيرانتفاعي فدک

دبيرستان و پيش دانشگاهي خادم زاده اردکان

(مجتمع امام جعفر صادق (ع

دبيرستان شهيد صدوقي

انجمن فيزيک ايران

کانون دکتر علي شريعتي منطقه 16 تهران

کانون شهيد رجايي شهر ري

دبیرستان بزرگسالان شهید مفتح

دبيرستان و پيش دانشگاهي مكتب الاحرار

دبیرستان دخترانه غیر انتفاعی معصومین

هنرستان کاردانش شهید اندرزگو

دبيرستان دين و دانش

دبيرستان گسترش

دبيرستان آذين علم

دبستان پسرانه حائری منطقه 2

دبیرستان و پیش دانشگاهی هوشمند دکتر غلامحسین مصائب
 
 
 
 

وزارت آموزش و پرورش ، دفتر تکنولوژي آموزشي ، شبکه اطلاع رساني رشد. کليه حقوق براي شبکه رشد محفوظ است ، بهمن  1382 ، تهران
آدرس: تهران ، خيابان سپهبد قرني ، خيابان سپند ، شماره 38، دفتر فن آوري اطلاعات ،شبکه رشد. تلفن: 71-8804568